تمرکز حواس

* فکر شما دائم از یک موضوع به موضوع دیگر می پرد ؟
* نگرانی های فکری شما حواستان را پرت می کند ؟
* قبل از اینکه متوجه شوید می بینید که حواستان به یک موضوع خارجی منعطف شده است ؟
* مطالبی که مطالعه می کنید کسل کننده، سخت و یا شما هیچ علاقه ای به آن ندارید ؟

نکاتی که مطرح می شود می توانند برای رفع این مشکلات به شما کمک کند که شامل موارد زیر می شود :

1️⃣ چیزهایی که در هنگام مطالعه می توانید کنترل کنید.

2️⃣ تمرینهایی برای تقویت تمرکز.

🔶 چیزهایی که در هنگام مطالعه می توانید کنترل کنید :

🔴 “من اینجا مطالعه می کنم” یک مکان، صندلی، میز و محیط مخصوص به مطالعه داشته باشید.

🔴 تلفن و موبایل را از خود دور کنید.

🔴با خودتان تعهد کنید(حتی امضا کنید) که حواستان پرت نمی شود.

🔴اگر دوست دارید در هنگام مطالعه موزیک گوش کنید، اشکالی ندارد، اما فقط تا هنگامی که باعث حواس پرتی شما نشود.
(مطالعات در مورد مفید بودن یا نبودن موسیقی در هنگام مطالعه تاکنون بی نتیجه بوده است)

🔴 مطالعه را به یک عادت تبدیل کرده و به یک برنامه موثر مطالعه پایبند باشید. مطالعه تان را با سطح انرژی درونی تان (روزانه، شبانه) تطبیق دهید.

🔴 متمرکز شدن قبل از شروع به مطالعه ؛ چند دقیقه وقت را به تعیین اهداف و آنچه برای رسیدن به آن نیاز دارید اختصاص داده و به یک استراتژی کلی برای تحقق آن فکر کنید.

🔴مشوق ها اگر لازم بود برای انجام موفقیت آمیز کارتان یک تشویق در نظر بگیرید،مثلا تماس با دوستتان، خوردن چیزی و یا پیاده روی و گردش.

 

کوتوب؛ تحویل هر کتابی درب منزل!

🔺شهرستان: پست پیشتاز
🔻تهران: با پیک رایگان

021-66563430
www.kootoob.ir

, , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
در مطالعه تمرکز داشته باشید
نوشتهٔ بعدی
روش مطالعه ی دروس حفظی

Related Posts

فهرست