Blog – Small Image

Small caption goes here

روش مطالعه ی دروس حفظی

مشاوره
قدرتمرین روش برای مطالعه ی دروس حفظیاتی از جمله زیست شناسی و شیمی: 🍀مقدمه: این روش که یکی از قویترین روش‌های یادگیری است در سال 1996 توسط فردی به نام…

تمرکز حواس

مشاوره
* فکر شما دائم از یک موضوع به موضوع دیگر می پرد ؟ * نگرانی های فکری شما حواستان را پرت می کند ؟ * قبل از اینکه متوجه شوید…

در مطالعه تمرکز داشته باشید

مشاوره
معمولاً بزرگ‌ترین مشکل داوطلبان هنگام مطالعه، نداشتن تمرکز کافی است. برای حل مشکل عدم تمرکز و حواس‌پرتی راهکارها و تمرینات زیادی توصیه شده است ولی هیچ تمرینی به‌سرعت و در…
فهرست